Одобрени са 3,5 млн. лева по държавната помощ за участия в изложения
Държавни помощи / 17.01.2024