Видео разяснява на стопаните данни от Системата за мониторинг на площ
Полезно / 25.08.2023