Одобрени са 3,5 млн. лева по държавната помощ за участия в изложения
Държавни помощи / 17.01.2024
Отпускат се 1,8 млн. лева за участия в изложения
Държавни помощи / 13.01.2023
С 1 млн. лева се увеличава бюджетът по схемата за участие в изложения
Държавни помощи / 08.07.2022