Наредба № 17 от 19.08.2015 г. за прилагане на мярка 20