Одитен доклад ГФО 2023
публикувано на 29.04.2024
приложение-2023-ДФЗ-обобщено
публикувано на 29.04.2024
баланс и ОПР_ДФЗ_2023_обобщени
публикувано на 29.04.2024
Total_Cash_Report_ДФЗ_2023_обобщен
публикувано на 29.04.2024
приложение-2022-ДФЗ-обобщено
публикувано на 13.06.2023
ОДИТЕН ДОКЛАД ГФО 2022
публикувано на 13.06.2023
баланс и ОПР_ДФЗ_2022_обобщени
публикувано на 13.06.2023
Total_Cash_Report_ДФЗ_2022_обобщен
публикувано на 13.06.2023
Приложение 2021 ДФЗ обобщено
публикувано на 03.12.2022
Одитен доклад ГФО 2021
публикувано на 03.12.2022
Баланс и ОПР ДФЗ_2021 обобщени
публикувано на 03.12.2022
Обобщен отчет за Касови плащания ДФЗ за 2021 г.
публикувано на 03.12.2022