Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 215 от 13.07.2023 г.