Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 216 от 04.08.2023 г.