Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 219 от 16.10.2023 г.