Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 220 от 7.11.2023 г.