Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 221 от 5.12.2023 г.