Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 222 от 8.12.2023 г.