Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 224 от 17.01.2024 г.