Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 225 от 28.02.2024 г.