Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 226 от 02.04.2024 г.