Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 227 от 26.04.2024 г.