Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 228 от 07.05.2024 г.