01.08.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 196 от 29.07.2022 г.