04.02.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 188 от 03.02.2022 г.