07.03.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 189 от 02.03.2022 г.