14.09.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 199 от 13.09.2022 г.