17.06.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 194 от 17.06.2022 г.