25.10.2022 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 201 от 14.10.2022 г.