Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 206 от 13.01.2023 г.