Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 210 от 04.04.2023 г.