Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 212 от 26.04.2023 г.