Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 213 от 02.05.2023 г.