Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 214 от 16.05.2023 г.