От 20 юни започва прием по схемата за инвестиции в мини мандри
Държавни помощи / 08.06.2022
От 20 юни започва прием по схемата за изграждане на кланични пунктове
Държавни помощи / 06.06.2022
Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
Държавни помощи / 03.06.2022
101 земеделски стопани получиха 840 хил. лева компенсации за пропаднали площи
Държавни помощи / 03.06.2022