18 проекта получават близо 2,4 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.
ПРСР и ПМДР / 13.01.2022