Важно за бенефициерите по ПРСР 2014-2020, които провеждат процедури по ПМС 160
ПРСР и ПМДР / 12.04.2024
ДФЗ разплати над 100 млн. лв. за необлагодетелствани райони
Директни плащания / 11.04.2024
Одобрени са 84 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици
Държавни помощи / 02.04.2024