Обратно Изпълнителният директор на ДФЗ Ива Иванова участва в 55-тата Конференция на директорите на Разплащателните агенции на ЕС

Изпълнителният директор на ДФЗ Ива Иванова участва в 55-тата Конференция на директорите на Разплащателните агенции на ЕС

Други / 20.05.2024

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ - Ива Иванова участва в 55-тата Конференция на директорите на Разплащателните агенции на Европейския съюз /ЕС/, която се проведе от 15 до 17 май в Антверпен, Белгия.
В рамките на форума бяха обсъдени резултатите след първата година от прилагането на новата Обща селскостопанска политика /ОСП/, както и поуките, извлечени през този период.
Участниците бяха запознати и с възможностите за използване на иновативни техники, големи бази данни и изкуствен интелект за подобряване на ефективността в работата на Разплащателните агенции.
Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ представи пред директорите новите законодателни инициативи в сектора и инструментите за опростяване и канализиране на прилагането на интервенциите от Стратегическите планове по ОСП, които ще са полезни както за бенефициентите, така и за националните администрации.
От Европейската сметна палата представиха своята визия за одитен подход, насочен към настоящия програмен период и предвидените доклади за 2024 година. Представители на Европейската служба за борба с измамите и Европейската прокуратура запознаха участниците с работата си по разследвания, свързани със съмнения за нередности.