Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2023
Директни плащания / 30.08.2023
От 21 август стопаните кандидатстват по схемата за напояване
Държавни помощи / 17.08.2023
Одобрени са 36 проекта за улици по ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 16.08.2023