Земеделски стопани получиха над 58 млн. лева по НАТУРА 2000
Директни плащания / 14.12.2022
ДФЗ преведе близо 98 млн. лева на стопаните в необлагодетелстваните райони
Директни плащания / 09.12.2022
Фонд „Земеделие“ изплати близо 1,6 млн. лева за зимни пръскания
Държавни помощи / 08.12.2022
Отпускат се 1,4 млн. лева за реализация на българско говеждо месо
Държавни помощи / 06.12.2022