Ветеринарите получават над 9,2 млн. лева за имунопрофилактика на животните
Държавни помощи / 06.12.2022
ДФ „Земеделие“ изплати над 660 млн. лева по СЕПП за Кампания 2022
Директни плащания / 06.12.2022
Приключи обработката на проекти по подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020 г.
ПРСР и ПМДР / 02.12.2022