ДФ „Земеделие“ изплати над 750 хил. лева по Програмата за морско дело и рибарство
ПРСР и ПМДР / 17.02.2022
ДФЗ преведе близо 7,5 млн. лв. за реализирането на 22 проекта от ПРСР 2014-2022
ПРСР и ПМДР / 17.02.2022
ДФЗ изплати над 1 млн. лв. на седем бенефициери по ПМДР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 11.02.2022