ДФ „Земеделие“ изплати над 750 хил. лева по Програмата за морско дело и рибарство
ПРСР и ПМДР / 17.02.2022
ДФЗ преведе близо 7,5 млн. лв. за реализирането на 22 проекта от ПРСР 2014-2022
ПРСР и ПМДР / 17.02.2022
ДФЗ изплати над 1 млн. лв. на седем бенефициери по ПМДР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 11.02.2022
Над 6,6 млн. лева плаща ДФЗ на 27 бенефициери от ПРСР 2014-2020г.
ПРСР и ПМДР / 03.02.2022
ДФ „Земеделие“ одобри 23 проекта по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020
ПРСР и ПМДР / 01.02.2022