Отпускат се 18 000 лева за пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“
ПРСР и ПМДР / 02.05.2023
49 проекта по извънредната подмярка 22.2 от ПРСР 2014-2020 са одобрени в срок
ПРСР и ПМДР / 13.04.2023
Тютюнопроизводителите ще получат 70,5 милиона лева за Кампания 2022
ПРСР и ПМДР / 10.03.2023
Преведени са над 1,3 млн. лева за модернизиране на рибарските общини и бизнес
ПРСР и ПМДР / 28.02.2023