Преведени са над 1,3 млн. лева за модернизиране на рибарските общини и бизнес
ПРСР и ПМДР / 28.02.2023