ДФЗ преведе втори транш от над 9 млн. лева за намаления акциз върху газьола
Държавни помощи / 19.01.2022