Развъдните асоциации ще получат 7,5 млн. лева през 2022 г.
Държавни помощи / 13.04.2022
845 производители на оранжерийни зеленчуци заявиха помощ de minimis
Държавни помощи / 13.04.2022
175 проекта са подадени по схемата за инвестиции в растениевъдството
Държавни помощи / 12.04.2022
До 8 април е приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството
Държавни помощи / 06.04.2022