Развъдните асоциации ще получат 7,5 млн. лева през 2022 г.
Държавни помощи / 13.04.2022