Back 70 млн. лева постъпиха по сметките на тютюнопроизводителите за Кампания 2023

70 млн. лева постъпиха по сметките на тютюнопроизводителите за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе по банковите сметки на 8104 тютюнопроизводители общо 69 768 665 лева по интервенцията „Преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството“. Размерът на подпомагането е обсъден и договорен на Консултативния съвет по тютюна през януари 2024 г., а бюджетът – утвърден на заседание на Управителния съвет на Фонда в края на февруари. Субсидиите за Кампания 2023 са оторизирани на стопаните, които са отглеждали сортовите групи „Каба Кулак“, „Бърлей“, „Вирджиния“ и „Басми“ през референтния период 2016-2018 г. 
Ставките, по които е изплатена финансовата подкрепа в сектор „Тютюн“, са определени в Заповед на министъра на земеделието и храните, публикувана както на сайта на ДФЗ, така и на сайта на МЗХ.  
Припомняме, че преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм произведена и изкупена качествена продукция (1- 3 класа) тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи през една от годините на референтния период, съгласно данни за изкупения тютюн в регистъра (чл. 4, ал. 2 от ЗТТСТИ).
Земеделският стопанин избира еднократно, при първото кандидатстване по интервенцията, годината от референтния период 2016-2018. Количествата отглеждан тютюн от избраната година се използват за изчисляване на подпомагането.