Back До 20 януари продължава приемът по помощта de minimis за реализация на българско говеждо месо

До 20 януари продължава приемът по помощта de minimis за реализация на българско говеждо месо

До 20 януари продължава приемът по помощта de minimis за реализация на българско говеждо месо

    До 20 януари 2023 г. животновъдите могат да кандидатстват по помощта de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“.

   Припомняме, че в началото на декември 2022 г. Управителният съвет на Държавен Фонд „Земеделие” (УС на ДФЗ) взе решение за отпускане на до 1 440 000 лв. по помощта. Тя има за цел да подкрепи родните производители да реализират отгледаните от тях говеда предвид геополитическата криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна, както и от продължаващите негативни последици от пандемията от коронавирус.

    Говедата, предназначени за клане, следва да са отглеждани най-малко през последните 4 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябва да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо е закланите животни да бъдат на възраст от 10 месеца включително, до навършване на 24 месеца.

    Помощта се предоставя за животните, заклани в периода 1 октомври 2021 - 30 септември 2022 г.

     Размерът на подпомагането е до 180 лв. на заклано говедо.

   Указанията по помощта са публикувани на официалната страница на ДФ „Земеделие“.