Back Изплатени са над 31 млн. лева за протеинови култури за Кампания 2022

Изплатени са над 31 млн. лева за протеинови култури за Кампания 2022

Изплатени са над 31 млн. лева за протеинови култури за Кампания 2022

    Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 31 млн. лв. (31 116 684 лв.) а по Схемата за обвързано подпомагане на протеинови култури (СПК) за Кампания 2022. Средствата са постъпили по сметките на 15 359 земеделски стопани, които отглеждат фасул (зърно), леща, нахут, грах, фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан, както и смески от тях.

   Ставката по схемата за Кампания 2022 г. е в размер на 248,37 лв. на хектар. Определена е със Заповед РД 09-418 от 07.04.2023г. на министъра на земеделието.

  Право на финансова подкрепа имат градинари, които отговарят на изискванията, разписани в Наредба 3 от 17 февруари 2015 г. Те трябва да обработват най-малко 0,5 хектара (заедно или по отделно) с протеинови култури, а площите им да са допустими за подпомагане по СЕПП. Схемата се състои в допълнително субсидиране за площите, заети с протеинови култури. Културите от тази група, за които е предвидено финансово подпомагане, са определени на базата на съдържанието на протеин в тях (над 20%). Те са богати и на белтъчини, което ги прави важни са естественото почвено плодородие. Включването им в сеитбооборотните схеми – като предшественици на други култури, намалява допълнителното азотно торене, което ги прави приложими и в биологичното земеделие.

  Кандидатите по схемата могат едновременно да изпълнят и изискванията за наличие на екологично насочени площи в случай, че правилата са приложими за тяхното стопанство.

  Протеиновите култури са важни за селското стопанство, тъй като осигуряват хранителния и фуражен баланс. Те оказват и благоприятно екологично въздействие върху земеделската земя, климата и водите.