Back Отпускат се 1,8 млн. лева за участия в изложения

Отпускат се 1,8 млн. лева за участия в изложения

Отпускат се 1,8 млн. лева за участия в изложения

    Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди финансов ресурс от 1 800 000 лева по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения“.

     Схемата „Помощ за участие в изложения” е с удължено действие до 30.06.2023 г., съгласно разпоредбите на чл. 51, т.4 на Регламент 702/2014 от 25 юни 2014 г. 

      Нотифицираният максимален бюджет по схемата на държавна помощ за периода 2017–2022 г. е 30 400 000 лв. За периода на подпомагане в това направление до този момент са усвоени 8 084 226 лв. за участие в национални изложения и международни изяви.

     Помощта е насочена към земеделски стопани, заети с първично производство на земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ и на предприятия, извършващи дейност в преработката на земеделски продукти. 

       Подпомагат се малки и средни предприятия (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители) чрез развъдни организации или други организации, посредством предоставяне на субсидирани услуги.

     Допустими за подпомагане са следните разходи:

     • Такси за участие;

   • Разходи за път и разходи за транспортиране;

  • Разходи за публикации и уебсайтове за обявяване на събитията;

   • Наем на изложбени помещения и щандове и разходите за тяхното монтиране и демонтиране.

     Целта на подпомагането е насърчаване на българско производство на земеделски и преработени продукти и популяризиране на висококачествена традиционна българска продукция на националния и международния пазар.