Back Стопаните могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна до 13 април

Стопаните могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна до 13 април

Стопаните могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна до 13 април

   До 13 април 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Бюджетът по помощта е в размер на 213 млн. лв. Той се разпределя в следните направления:

   • Едри и дребни преживни животни, коне, и пчелни семейства – 102 млн. лв.;

   • Плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди полски, малини полски, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан и пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, култивирани гъби и тютюн – 111 млн. лв.

    Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) припомня, че за улеснение на бенефициерите документи за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие. Стопаните следва да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице.

    Финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 28 април 2023 г.

    Максималният размер на финансовата помощ е до 250 000 евро (488 975,50 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти. При определянето му ще се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил по същата схема през 2022 г.

   Указанията за прилагане на държавната помощ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

     ***********

    В сектор „Животновъдство“ определените ставки са:

    • млечни крави под селекционен контрол – 230 лв.

   • млечни крави – 160 лв.

   • млечни крави в планински райони – 160 лв.

   • месодайни крави и/или юници – 150 лв.

   • месодайни крави под селекционен контрол – 200 лв.

    • биволи – 230 лв.;

   • овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 35 лв.

   • овце майки и/или кози майки в планински райони – 27 лв.

   • овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 27 лв.

   • телета от специализирани месодайни породи – 140 лв.

  • телета за угояване – мъжки от 6 до 24 месеца – 70 лв.

   Ставката, по която коневъдите ще получават подпомагане за едно животно под селекционен контрол, е в размер на 50 лв.

    Размерът на помощта за едно пчелно семейство е 10 лв.

   Ставките за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати, марули, бамя, тиквички, култивирани гъби и тютюн са:

    • ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 1 260 лв./ха;

  • сливи и десертно грозде – 1 260 лв./ха;

   • домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 1 370 лв./ха;

   • пипер полски – 1 700 лв./ха;

   • картофи, лук, чесън – 1 320 лв./ха;

  • моркови, зеле, дини и пъпеши – 1 200 лв./ха;

  • домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

   - за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 30 000 лв./ха ;

   - за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 3 000 лв./ха ;

   • ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 9 500 лв./ха

  • винено грозде – 400 лв./ха;

  • маслодайна роза – 800 лв./ха;

   • ориз – 225 лв./ха;

   • черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 225 лв./ха;

   • салати и марули – 900 лв./ха;

   • бамя – 1 000 лв./ха;

   • тиквички – 900 лв./ха;

   • тютюн – 550 лв./ха.

   • култивирани гъби – 7 лв./кв.м.