Стопаните получиха 13 млн. лева по подмярка 22.1 от ПРСР 2014-2020 заради войната в Украйна
PRSR and PMDR / 10.10.2023