Одобрени са 36 проекта за улици по ПРСР 2014-2020
PRSR and PMDR / 16.08.2023
Важно за кандидатите по схемата Еко-ЗВПП
Директни плащания / 10.08.2023
Цифровите географски данни за Кампания 2023 са публикувани в СЕУ
Директни плащания / 08.08.2023