ВАЖНО за потребителите на СЕУ и ИСАК
Others / 16.12.2022
Земеделски стопани получиха над 58 млн. лева по НАТУРА 2000
Директни плащания / 14.12.2022
ДФЗ преведе близо 98 млн. лева на стопаните в необлагодетелстваните райони
Директни плащания / 09.12.2022
Фонд „Земеделие“ изплати близо 1,6 млн. лева за зимни пръскания
State aids / 08.12.2022