С още 1,7 млн. лева модернизират рибарските общини и бизнеса
PRSR and PMDR / 31.08.2022
Близо 564 000 лева получиха тютюнопроизводители по помощта de minimis
State aids / 30.08.2022
На 26 септември започва прием по мярката за информиране в лозаро-винарския сектор
Sector Wine / 29.08.2022
УС на ДФЗ утвърди допълнителни 444,7 млн. лева за държавни помощи
State aids / 26.08.2022
Увеличава се подпомагането за развъдните асоциации през 2022 г.
State aids / 26.08.2022