Стопаните със земи в Натура 2000 получиха 53,8 млн. лева за Кампания 2021
Директни плащания / 27.05.2022
Над 28 хил. заявления са подадени по Ковид помощта
Emergency support schemes / 27.05.2022
Ново назначение в ръководството на Държавен фонд „Земеделие“
MB / 21.05.2022
Биопчеларите получиха 8,3 млн. лева за Кампания 2021 г.
Директни плащания / 20.05.2022